Edukacja

Warsztaty

"OPŁOTKI"- tak nazwana została pracownia plastyczna, działająca w Muzeum Regionalnym w Kozienicach od 2005 r.

Prowadzone są tutaj zajęcia rzeźbiarsko garncarskie, pozwalające na poznanie całego procesu technologicznego związanego z powstaniem przedmiotu ceramicznego, od formowania poprzez suszenie, wypalanie i szkliwienie.
Praca w glinie wyzwala samorzutną aktywność twórczą, stwarza warunki do samorealizacji. Powstałe formy ceramiczne o dużych wartościach estetycznych, stanowią ozdobę całej pracowni. Oprócz zajęć ceramicznych w pracowni odbywają się różnorodne warsztaty plastyczne obejmujące m.in. malowanie na szkle, czy też zabawkarstwo inspirowane dawną wiejską tradycją samodzielnego wykonywania dziecięcych zabawek. Ważną dziedziną działalności „OPŁOTKÓW" jest kultywowanie tradycji dawnego zdobnictwa obrzędowego związanego z naszymi dorocznymi świętami religijnymi. Tradycje te są przekazywane uczestnikom zajęć obejmujących wybrane zagadnienie ( zdobienie pisanek, tworzenie bożonarodzeniowych „światów", i in.) w formie wiedzy, która ich dotyczy, oraz umiejętności praktycznych.