Dostępność

ETR Tekst łatwy do czytania


Adres:

Muzeum znajduje się w Kozienicach przy ulicy Parkowej 5b
Muzeum Regionalne im.prof.Tomasza Mikockiego
ul. Parkowa b
26-900 Kozienice

 

Muzeum Regionalne w Kozienicach otwarte od 11.00 do 17.00
W budynku mieszczą się sale z zabytkami , sekretariat i biuro Dyrektora.
Nie trzeba kupować biletów na wystawy.

 

 

Przechowuje się tu zabytki, czyli stare przedmioty.
Muzeum pokazuje zabytki zwiedzającym
Muzeum ukazuje zabytki na wystawach : stałych i czasowych.
Muzeum uczy nas o tym, jak żyli ludzie w dawnych czasach.

 

 

Numer telefonu: 48 3320234
Adres email: kontakt@muzeum-kozienice.pl