Zbiory

Dział Archeologii

W dziale zgromadzone są pradziejowe artefakty przynależące do różnych okresów dziejowych oraz kultur. Ich obecność w zbiorze to efekt darowizn z wcześniejszego okresu istnienia muzeum, oraz badań własnych. Pomimo, iż zbiór jest stosunkowo skromny, wiele z zabytków zasługuje na baczniejszą uwagę. Należą do nich m. in. klosze i naczynia grobowe z kultury grobów kloszowych (Ryczywół) oraz znaleziska z okresu wczesnego średniowiecza (Sieciechów).