Edukacja

Lekcje Muzealne

Prowadzone w muzeum lekcje organizowane są w oparciu o materialną podstawę, jaką stanowią wystawy stałe lub czasowe. Umożliwiają one dodatkowe przybliżenie ich tematyki lub uwypuklenie wybranych aspektów, w sposób który aktywizuje młodych uczestników zajęć, stymulując ich do samodzielnych przemyśleń, ocen i wniosków.