Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu

www.muzeum-kozienice.pl

Data publikacji strony internetowej-13.06.2011
Data ostatniej aktualizacji-strona jest aktualizowana na bieżąco
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przy wykorzystaniu testu on lineEuropean Internet InclusionInitiativehttp://checkers.eiii.eu/.Na podstawie przeprowadzonego badania strona uzyskała wynik 99,667%.Hiperłącze odsyłające do wyniku testu znajduje si się tutaj. https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=25508fa9-63a6-4eaa-b412-75fd2905bfef
Oświadczenie sporządzono 06.04.2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Muzeum Regionalne w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.muzeum–kozienice.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:
• Muzeum nie opublikowało filmu informacyjnego w PJM; planuje zrobić to do końca 2022r.
• Część zdjęć i grafik umieszczanych na stronie nie posiada podpisów i/lub nie została opatrzona tekstem alternatywnym; uzupełnienie tych elementów jest planowane do końca 2022 r.

Informacje zwrotne
Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!
W zgłoszeniu podaj:
• adres internetowy strony, na której znajduje się niedostępna dla Ciebie treść,
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• informację, jaki sposób przekazania treści jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille'a, informacja dźwiękowa).
Jeśli na tej stronie występują problemy, które według Ciebie wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.
Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem tej strony internetowej odpowiada

koordynator ds. dostępności– Magdalena Gronek-Gola.

Możesz skontaktować się z nami mailowo: biblioteka@muzeum-kozienice.pl

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności po upływie tego czasu nadal nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do żądanych informacji.Jeśli podjęte przez nas działania będą w Twojej ocenie niewystarczające, masz prawo do złożenia skargi doMazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę możesz przesłać również doRzecznika Praw Obywatelskich.
Wniosek o zapewnienie dostępności (html)

Dostępność architektoniczna
ul. Parkowa 5 b
26-900 Kozienice
tel. (48) 332 02 17

Muzeum znajduje się na terenie zabytkowego zespołu pałacowego położonego niedaleko od kozienickiego dworca autobusowego. Wejście do muzeum znajduje się od strony ulicy Parkowej w Kozienicach. Prowadzi do niego kamienny podjazd dla wózków inwalidzkich z metalową poręczą.Budynek muzeum usytuowany jest w parterowej, zabytkowej oficynie pałacu. W jego korpusie głównym znajduje się Urząd Gminy Kozienice. Przed budynkami usytuowany jest parking z miejscami oznaczonymi dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku Muzeum i wszystkich pomieszczeń wystawienniczych oraz biurowych można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Toaleta dostępna dla osób o szczególnych potrzebach znajduje się na parterze, po lewo od wejścia.
Wszystkie sale ekspozycyjne znajdują się na parterze i są dostępne dla osób o szczególnych potrzebach. Istnieje możliwość skorzystania z usługi przewodnika muzealnego, który postara się zapewnić komfortowe zwiedzanie naszej placówki osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna
W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również możliwości skorzystania z usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Nie zapewniamy także oznaczeń w języku Braille'a oraz planu budynku w formie dotykowej. Część tych usprawnień planujemy wprowadzić do końca 2023 r.
Istnieje możliwość komunikacji z Muzeum z wykorzystaniem komunikacji internetowej (e-mail), telefon, sms.
Na pisemny (bądź telefoniczny) wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewnimy możliwość zwiedzania z muzeum w sposób przez nią wskazany.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie osób ze szczególnymi potrzebami.Zachęcamy do kontaktu telefoniczny –(48) 332 02 17.
Strona internetowa z możliwością powiększenia liter dla osób słabo widzących.
Czytelny przekaz treści umieszczonych na stronie internetowej Muzeum.
Serwis www muzeum posiada wygodny system wspomagania nawigacji.
Muzeum podejmuje działania zmierzające do poprawy dostępności strony.

Dostępność cyfrowa
Nasza strona internetowa działa z poziomu klawiatury co w znacznym stopniu ułatwia odczytanie treści na niej zawartej osobom ze szczególnymi potrzebami.
Strona jest wyświetlana w taki sam sposób bez względu na nośnik na jakim będzie odczytywana.
W tekście alternatywnym, które będziemy zamieszczać na stronie, staramy się używać języka zrozumiałego dla odbiorcy bez względu na stopień skomplikowania opisywanego przedmiotu.
Strona muzealna jest możliwa do odczytu dla osób słabowidzących.

Miejsce przyjazne psom asystującym
Pies przewodnik lub pies asystujący to specjalnie przeszkolony pies, którego zadaniem jest pomoc osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach,
a jego obecność zapewnia właścicielowi poczucie bezpieczeństwa i niezależności w życiu