Zbiory

Księgozbiór

Liczące ponad 2000 druków zwartych i czasopism zbiory biblioteczne, to starannie dobrane kompendium wiedzy dotyczącej tych dziedzin, które stanowią domeną pracy muzeum, a więc historii i jej nauk pomocniczych, sztuki, kultury ludowej. Część pozycji dotyczących Kozienic i ich historycznego i kulturowego zaplecza, jakim jest Puszcza Kozienicka, została wydzielona jako dział regionalny. Zbiory biblioteczne udostępniane są w miejscu, w czytelni muzeum.

INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW

W związku z trwającym porządkowaniem księgozbioru biblioteka Muzeum Regionalnego w Kozienicach będzie czynna:

poniedziałek 12.00-15.00

Istnieje możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą udostępniającą zbiory.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy muzeum pod numerem telefonu (48) 332 02 17.