Zbiory

Dział Etnografii

Najatrakcyjniejsze pod względem merytorycznym, co wynikało z charakteru regionu oraz względnej łatwości pozyskania, są zbiory etnograficzne zgromadzone w dwóch działach: kultury materialnej i sztuki ludowej.
Pierwszy z nich obejmuje przede wszystkim narzędzia pracy typowe dla dawnych wiejskich i małomiasteczkowych zawodów, przede wszystkim tych szczególnie związanych z regionem. Może dlatego na pierwsze miejsce wysuwa się kolekcja uli, o ciekawej zróżnicowanej konstrukcji, z których najstarsze przerobione zostały z barci, licznych niegdyś w kozienickich lasach.

Okazale prezentuje się również całościowe wyposażenie pozyskanych w komplecie warsztatów: powroźniczego i bednarskiego. Licznymi eksponatami umożliwiającymi wystawienniczą rekonstrukcję technologicznych procesów reprezentowane jest domowe młynarstwo i kaszarnictwo oraz tkactwo.

Dobra znajomość tajników obróbki drewna charakteryzująca zazwyczaj mieszkańców leśnych terenów zaowocowała w XX w. w regionie kozienickim samorodnymi talentami rzeźbiarskimi. Stad wywodziła się legenda polskich rzeźbiarzy ludowych, Leon Kudła oraz inni utytułowani twórcy- Stefan Ślażyński, Stanisław Denkiewicz. Lokalna tradycja oraz silny mecenat państwowy, głównie w latach siedemdziesiątych XX, zaowocowały pojawieniem się licznych kontynuatorów rzeźbiarskiej tradycji. Prace wspomnianych twórców (począwszy od Leona Kudły) złożyły się na bogatą kolekcje rzeźby ludowej w naszym muzeum.