Zbiory

Dział Historii

Zbiory pamiątek historycznych, to w głównej mierze dokumenty archiwalne, fotografie, widokówki, druki ulotne dotyczące Kozienic i najbliższego regionu, cenne przede wszystkim z punktu widzenia lokalnej historii. Bardzo interesująco prezentuje się liczący ponad 600 obiektów skarb monet. Znalezisko to obejmuje numizmaty pochodzące z przełomu XVII i XVIII w. pochodzące z różnych krajów i ziem, funkcjonujące wówczas jako środki płatnicze. Traktowane łącznie tworzą one kolekcję świetnie ilustrującą stan i kondycję systemu pieniężnego oraz skarbu ówczesnej Rzeczypospolitej. Prócz wspomnianych eksponatów, warto odnotować dość liczne pojedyncze eksponaty o znacznej wartości historycznej, m.in. oryginalny uroczysty uniform noszony przez Józefa Zmitrowicza, posła na Sejm Ustawodawczy II RP 1919-1922, druki z czasów Sejmu Czteroletniego, rewolwer Lefaucheux, wz. 1853 (identyczny posiadał m.in. gen.Marian Langiewicz, dyktator powstania styczniowego), skarb monet z XVII/XVIII wieku, mapy Polski Senexa i Schenicusa oraz wiele innych.