Zbiory

Dział Sztuki

 W muzealnym zbiorze sztuki na szczególne uwzględnienie zasługuje kolekcja dzieł powstałych w kręgu artystów Legionów Polskich J.Piłsudskiego. Składają się nań grafiki (także teki grafik) przykłady ówczesnej typografi, obrazy i rysunki (J.Fałat, K.Sichulski). Ponadto muzeum posiada obrazy polskich malarzy tworzących w II poł. XIX wieku oraz w wieku XX. Część z nich stanowią prace pochodzących z Kozienic Stanisława Westwalewicza i Wacława Chodkowskiego; pozostałe, to dzieła m. in. Tadeusza Ajdukiewicza, Wacława Tracewskiego, Eliasza Radzikowskiego, Fryderyka Klopfera. Kozienickie muzeum posiada także skromną kolekcję grafik (XVII-XX w.) i rzemiosła artystycznego.