Dostępność

Deklaracja o dostępności serwisu www.muzeum-kozienice.pl

Muzeum Regionalne w Kozienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.muzeum-kozienice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.muzeum-kozienice.pl.

Data publikacji strony internetowej - 13-06-2011.

Data ostatniej dużej aktualizacji – strona jest aktualizowana na bieżąco.
Strona www.muzeum-kozienice.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono 31-12-2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przy wykorzystaniu testu on line European Internet Inclusion Initiative. Na podstawie przeprowadzonego badania strona uzyskała wynik 99,67%. Hiperłącze odsyłające do wyniku testu znajduje się tutaj.

• Strona internetowa z możliwością powiększenia liter dla osób słabo widzących.
• Czytelny przekaz treści umieszczonych na stronie internetowej Muzeum.
• Serwis www muzeum posiada wygodny system wspomagania nawigacji.
• Muzeum podejmuje działania zmierzające do poprawy dostępności strony.

Dostępność architektoniczna

• Muzeum mieści się w zabytkowej oficynie pałacu.
• Parkingi dla osób z niepełnosprawnościami przy UM Kozienice, oznaczone kopertami o wymiarach 360 x 500 m. Znajdują się one z tyłu instytucji. Droga ta jest najbardziej dogodna dla osób ze szczególnymi potrzebami.
• Wejście do budynku przystosowane do osób poruszających się na wózku w formie stałej, murowanej pochylni zabezpieczonej barierką.
• Drzwi wejściowe rozwierane, dwuskrzydłowe otwierane manualnie o szerokości 136 cm.
• Schody wewnątrz budynku, na prawo od wejścia – liczba stopni w biegu 3, szerokość biegu 194 cm, wysokość stopnia 16 cm.
• Brak pochylni przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
• Brak dźwigów osobowych oraz podnośników pionowych z szybem.
• Proste, jasne ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej szerokości od 150 do 190 cm wysokość 250 cm.
• Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami przy głównym ciągu komunikacyjnym z wejściem o szerokości 109 cm.
• Brak informacji wizualnej informującej o kierunkach zwiedzania i rozmieszczeniu pomieszczeń.
• Możliwość wprowadzenia psa przewodnika i psa asystującego.
• Brak pętli indukcyjnej.
• Brak audiodeskrypcji i opisów ekspozycji w języku Braila.
• Brak tłumaczy języka migowego.
• Muzeum monitoruje stan dostępności architektonicznej i będzie wdrażać usprawnienia.

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub wniosków i uwag dotyczących dostępności budynku prosimy o kontakt telefoniczny +48 332 02 17 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – biblioteka@muzeum-kozienice.pl. Koordynatorem dostępności jest p. Magdalena Gronek-Gola.

Tekst łatwy do czytania

Pliki do pobrania – format docx lub PDF.

Najważniejsze informacje:

• Muzeum znajduje się w Kozienicach przy ulicy Parkowej 5b.
• Muzeum możesz zwiedzić od wtorku do niedzieli od 11.00 do 17.00.
• W święta jest nieczynne.
• Znajduje się w pięknym budynku.
• Nie trzeba kupować biletów na wystawy.
• W budynku mieszczą się sale z zabytkami, sekretariat i biuro Dyrektora.
• Informacje o pracy muzeum znajdziesz na stronie internetowej.
• W muzeum przechowuje zabytki, czyli stare przedmioty.
• Muzeum pokazuje zabytki zwiedzającym na wystawach stałych i czasowych.
• Wystawy czasowe organizowane są kilka razy do roku.
• Muzeum uczy nas o tym, jak żyli ludzie w dawnych czasach.
• Pokazuje jak dawniej wyglądały różne rzeczy, które mamy w domach.
• Możemy zobaczyć tu interesujące obrazy.
• W muzeum dzieci ciekawie spędzają czas.
• W muzeum znajduje się biblioteka.
• Informacje o Muzeum Regionalnym w Kozienicach mogą udzielić nasi pracownicy pod numerem telefonu +48 332 02 17 .
• Możesz też napisać maila na adres – biblioteka@muzeum-kozienice.pl.

• Miejsce przyjazne psom asystującym
  Pies przewodnik lub pies asystujący to specjalnie przeszkolony pies, którego zadaniem jest pomoc osobie niepełnosprawnej w codziennych czynnościach,
  a jego obecność zapewnia właścicielowi poczucie bezpieczeństwa i niezależności w życiu