Muzeum Kozienice
muzeum kozienice

Zbiory

Gromadzone od początków istnienia muzeum zbiory liczą. W zdecydowanej  większości zostały pozyskane jako dary przekazywane przez miejscową społeczność lub osoby wiodące z Kozienic swe korzenie.
Najatrakcyjniejsze pod względem merytorycznym, co wynikało z charakteru regionu oraz względnej łatwości pozyskania, są zbiory etnograficzne zgromadzone w dwóch działach: kultury materialnej i sztuki ludowej.
Pierwszy z nich obejmuje przede wszystkim narzędzia pracy typowe dla dawnych wiejskich i małomiasteczkowych zawodów, przede wszystkim tych szczególnie związanych z regionem. Może dlatego na pierwsze miejsce wysuwa się kolekcja uli, o ciekawej zróżnicowanej konstrukcji, z których najstarsze przerobione zostały z barci, licznych niegdyś w kozienickich lasach.

Okazale prezentuje się również całościowe wyposażenie pozyskanych w komplecie warsztatów: powroźniczego i bednarskiego. Licznymi eksponatami umożliwiającymi wystawienniczą rekonstrukcję technologicznych procesów reprezentowane jest domowe młynarstwo i kaszarnictwo oraz tkactwo.
Dobra znajomość tajników obróbki drewna charakteryzująca zazwyczaj mieszkańców leśnych terenów zaowocowała w XX w. w regionie kozienickim samorodnymi talentami rzeźbiarskimi. Stad wywodziła się legenda polskich rzeźbiarzy ludowych, Leon Kudła oraz inni utytułowani twórcy- Stefan Ślażyński, Stanisław Denkiewicz. Lokalna tradycja oraz silny mecenat państwowy, głównie w latach siedemdziesiątych XX, zaowocowały pojawieniem się licznych kontynuatorów rzeźbiarskiej tradycji. Prace wspomnianych twórców (począwszy od Leona Kudły) złożyły się na bogatą kolekcje rzeźby ludowej w naszym muzeum.

Zbiory pamiątek historycznych, to w głównej mierze dokumenty archiwalne, fotografie, widokówki, druki ulotne dotyczące Kozienic i najbliższego regionu, cenne przede wszystkim z punktu widzenia lokalnej historii. Prócz wspomnianych eksponatów, warto odnotować dość liczne pojedyncze eksponaty o znacznej wartości historycznej, m.in. oryginalny uroczysty uniform noszony przez Józefa Zmitrowicza, posła na Sejm Ustawodawczy II RP 1919-1922, druki z czasów Sejmu Czteroletniego, rewolwer Lefaucheux, wz. 1853 (identyczny posiadał m.in. gen.Marian Langiewicz, dyktator powstania styczniowego)., skarb monet z XVII/XVIII w., mapy Polski Senexa i Schenicusa oraz wiele innych.

W muzealnym zbiorze sztuki na szczególne uwzględnienie zasługuje kolekcja dzieł powstałych w kręgu artystów Legionów Polskich J.Piłsudskiego. Składają się nań  grafiki (także teki grafik) przykłady ówczesnej typografi, obrazy i rysunki (J.Fałat, K.Sichulski). Ponadto muzeum posiada pojedyncze obrazy, m. in. T.Ajdukiewicza, W.Tracewskiego, E.Radzikowskiego, F.Klopfera i in. oraz skromny zbiór grafik (XVII-XX w.) i rzemiosła artystycznego.

2011 © Muzeum Regionalne w Kozienicach Webdesign WebReklama