Aktualności

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele. Muzeum Regionalne w Kozienicach z ogromnym zadowoleniem informuje, iż dzięki częściowemu złagodzeniu obostrzeń epidemicznych znowu możemy gościć Was w naszych progach. Działalność wznawiamy od dnia 5 maja 2021 r., zapraszając Państwa codziennie oprócz poniedziałków i dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, w godz. 11.00-17.00.

Bardzo dziękujemy za okazywane wsparcie i wierne towarzyszenie w mediach społecznościowych w czasie muzealnego lockdownu.


Panująca nadal sytuacja zagrożenia epidemicznego powoduje, iż udostępnianie wystaw odbywać się będzie w warunkach ostrego reżimu sanitarnego, którego zasady przypominamy poniżej:


1. Podczas zwiedzania wystaw w pomieszczeniach muzeum zwiedzających obowiązuje
zasłanianie ust i nosa posiadaną przez siebie osłoną zabezpieczającą.

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są dzieci do piątego roku życia, a także osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument, ktre potwierdzają: zaburzenia psychiczne,

całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkrywaniu lub zakrywaniu ust i nosa.


2. Podczas kontaktu ze zwiedzającymi pracowników obowiązuje zasłanianie ust i nosa osłoną
ochronną (maseczka, przyłbica).
3. Przy wejściu do muzeum znajduje się przeznaczone dla zwiedzających stanowisko
ze środkiem odkażającym.
4. Miejsce pozostawiania okryć wierzchnich oraz rzeczy należących do zwiedzających
(m. in. torby, plecaki) znajduje się w wyodrębnionym przestrzennie miejscu i ma charakter
samoobsługowy.
5. Podczas pobytu w muzeum zwiedzających oraz pracowników muzeów obowiązuje
wzajemne zachowanie odstępu 1,5 m.
6. Podczas zwiedzania wystaw i ekspozycji dostępnych w przestrzeniach
otwartych obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie przez zwiedzających
i pracowników muzeów odstępu 1,5 m od pozostałych osób.
7. Zwiedzanie odbywa się indywidualnie lub w małych grupach, do pięciu osób włącznie
( obowiązuje limit 1 os./15m2).
9. Muzeum czynne jest codziennie, oprócz poniedziałków i dni świątecznych ustawowo
wolnych od pracy, w godzinach od 11.00 do 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.30).

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 


 

 

Dzięki uprzejmości Pani Zofii Pecuch, właścicielki Galerii Rzeźby Grzegorza Pecucha w Zakopanem,

zbiory Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego wzbogaciły się o cenny eksponat.

Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, bardzo dziękujemy za okazane zaufanie.