Zbiory

Księgozbiór

Liczące ponad 2000 druków zwartych i czasopism zbiory biblioteczne, to starannie dobrane kompendium wiedzy dotyczącej tych dziedzin, które stanowią domeną pracy muzeum, a więc historii i jej nauk pomocniczych, sztuki, kultury ludowej. Część pozycji dotyczących Kozienic i ich historycznego i kulturowego zaplecza, jakim jest Puszcza Kozienicka, została wydzielona jako dział regionalny. Zbiory biblioteczne udostępniane są w miejscu, w czytelni muzeum.